Gå til hovedinnhold

Roller

Hvordan fungerer roller?

Roller er det samme som rettigheter og er relatert til brukere i GO digital. De roller som er tilgjengelig er som følger:

  • Bruker (user)

  • Leder (leader)

  • Admin

  • Admin HR

  • PAD

Bruker

En bruker er om regel en person som kun benytter APP for å registrere timer, fylle ut et skjema, laste opp noen bilder eller lese informasjon.

En bruker har ikke tilgang til å se den hvite hovedmenyen hvis bruker logger inn på webløsning, og bruker har ikke tilgang til å se opplysninger om andre brukere.

I webløsning har bruker kun mulighet for å registrere timer, rapportere inn fravær og se egen brukerprofil.

I app har bruker mulighet til å se egne timer, oppgaver, kjøresedler, fravær og profil samt de prosjekter bruker er medlem av med mulighet for å fylle ut skjemaer, se dokumenter, sende inn notater og se kontaktliste.

En bruker har også mulighet til og sjekke inn/ut av prosjekter som bruker er medlem av, samt se egne kjøreturer er bruker tilknyttet et kjøretøy.

Leder

En leder er som regel en person som styrer et prosjekt, har ansvar for andre brukere og behandler innkommende saker.

Forskjellen fra rolle Bruker er at en leder kan opprette prosjekter, oppgaver, kjøresedler, se ressursplanlegger, rutiner og lage aktivitets oppgaver via hovedmenyen i webløsning.

En leder vil i APP har tilgang til og godkjenne timer på de prosjekter bruker er leder utover de rettigheter man har fra før.

Admin

Enkelt forklart kan en Admin bruker gjøre alle handlinger som er tilgjengelige i GO digital bortsett fra å se brukerprofiler til andre brukere.

Admin HR

En Admin HR har tilgang til alt i hele GO digital løsningen uten begrensninger.

PAD Bruker

Dette er en egen rolle som blir laget i forbindelse med at man kan benytte et Nettbrett til og la brukere sjekke inn/ut med angitt pin kode på angitt prosjekt. Denne rollen kan ikke tildeles en vanlig bruker, og heller ikke benyttes har man integrasjon med regnskapssystem.